Disclosure

Over mijn werkzaamheden

In 2017 besloot ik niet langer schrijfklussen uit te voeren in opdracht van organisaties waarover ik als journalist (onafhankelijk en kritisch) wil kunnen berichten. Dit betreft bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven, maar ook overheden, niet-gouvernementele organisaties en wetenschappelijke instituten, waaronder universiteiten.

Naast mijn schrijfwerkzaamheden voer ik zo nu en dan wel klussen uit voor dergelijke organisaties. Regelmatig word ik gevraagd door met name onderwijs- en kennisinstellingen, om een lezing, workshop of presentatie te geven, een panel te leiden of een bijeenkomst voor te zitten. Deze opdrachten neem ik aan wanneer ik in voldoende mate een onafhankelijke rol kan innemen. Dat wil zeggen dat er geen verboden onderwerpen of vragen zijn en voldoende duidelijk is dat ik in mijn rol als wetenschapsjournalist ben ingeschakeld. In het kader van transparantie geef ik hieronder weer welke betaalde klussen ik in die categorie de afgelopen tijd heb uitgevoerd.

Administratie en support van de donaties op deze site worden verzorgd door:

Reporters Online B.V.
Leidseplein 32 2013 PZ Haarlem
support@reportersonline.nl
Kamer van Koophandel: 65844173
BTW-nummer: NL856284105B01
Telefoon: 0616477336

Voor vragen over betalingen kun je je wenden tot Reporters Online via bovenstaand mailadres. Meer informatie over onze donaties en onze algemene voorwaarden:

https://reportersonline.nl/ro-information/algemene-voorwaarden-reporters-online/

Werkzaamheden 2021

Meer informatie volgt.

Werkzaamheden 2020

Meer informatie volgt.

Werkzaamheden 2019
 • Op 25 februari 2019 gaf ik op de Talpa Radio Campus in Hilversum een workshop interviewen. Categorie: onderwijs.
 • Op 25 maart was ik jurylid bij de Radboud Talks, een door de Radboud Universiteit georganiseerde presentatiecompetitie voor jonge onderzoekers (alleen reis- en verblijfskosten vergoed)
 • Op 26 maart 2019 modereerde ik deelsessies op een bijeenkomst over 'digital food' georganiseerd door de journalistieke website Foodlog en vakblad Emerce. Mijn rol was de sprekers aan te kondigen en na hun presentaties te interviewen en het gesprek met de zaal te leiden.
 • Op 12 april gaf ik een praatje op een symposium over wetenschapscommunicatie in de vooravond van de ECCMID conferentie over microbiologie. Betaald door de Stichting Koepelconferentie Utrecht (Universiteit Utrecht)
 • Op 7 mei 2019 gaf ik een gastcollege over wetenschapsjournalistiek bij de master science communication aan de Universiteit Utrecht
 • Op 15 juni 2019 gaf ik een gastcollege over freelancen bij de wetenschapsjournalistiekcursus van Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie
 • Op 14 juni 2019 leidde ik een bijeenkomst van de Vereniging Farma & Recht over vaccinaties. Ik ondervroeg verschillende experts van de industrie, het RIVM en universiteiten over het onderwerp. Leden van de vereniging werken veelal in de farmaceutische sector, maar de vereniging drijft op contributie en ontvangt geen sponsoring van de industrie
 • Op 21 juni 2019 leidde ik een panel over CRISPR tijdens conferentie CRISPRcon in Wageningen, betaald door Keystone Policy Center (US)
Werkzaamheden 2018
 • Op 25 januari trad ik op als expert bij de rubriek Wereld van Morgen, AVRO/TROS, op NPO Radio 1
 • Op 7 februari gaf ik een lezing over mijn journalistieke project Worstelende Wetenschap op de bijeenkomst 'Kom, we geven de landbouw de schuld', georganiseerd door vakbladen V-Focus en Vork, betaald door Agromedia B.V.
 • In februari nam ik deel aan een brainstorm over een festival voor freelance journalisten, georganiseerd en betaald door de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ)
 • Op 24 februari trad ik als expert op in MAX Nieuwsweekend op NPO Radio 1
 • Op 27 februari gaf ik een lezing over mijn journalistieke carrière bij het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie
 • Op 9 april was ik jurylid tijdens presentatiewedstrijd Breaking Science georganiseerd door de Universiteit Utrecht
 • Op 18 mei gaf ik een gastcollege over freelancen bij de Postdoctorale Opleiding Journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
 • Op 4 juni modereerde ik deelsessies tijdens het congres Gezonde Innovatie - zout georganiseerd en betaald door Foodlog Media B.V.
 • Op 7 juni gaf ik een gastcollege wetenschapsjournalistiek bij de master wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Utrecht
 • Op 10 juni gaf ik een gastcollege over freelancen bij de wetenschapsjournalistiekcursus van Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie
 • Op 26 juni gaf ik een Keynote lecture bij de LOT Summer School 2018 over open access & open science, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen en betaald vanuit een extra subsidie van NWO.
 • Op 21 september was ik dagvoorzitter op het lustrumsymposium van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.
 • Op 26 september gaf ik een keynote lecture over wetenschapsnieuws op de 5AM altmetrics conferentie, betaald door Digital Science
 • Op 7 november gaf ik een gastcollege over kritische wetenschapsjournalistiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
 • Op 15 december gaf ik een gastcollege over freelancen bij de wetenschapsjournalistiekcursus van Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie