regular

Bekeerd tot mooie woorden

Achter hem de Loesje kaarten

Voor hem zijn gitaar

En wij, zittend op de kleine krukjes

Luisterend naar zijn klanken

Wijn als warme broodjes

Over de bank die anders boeken toont

De eigenaar glundert

Neemt nog een nootje

Ingehouden adem om me heen

Blikken gericht omhoog of naar hém

Een enkele lach

Een zacht applaus

De volgende kunstenaar

Nu nog bovenaan de trap

Onder het bordje hobby, vrije tijd

Straks in zijn versgeprinte bundel

Verwonderde blikken door de ruit

Het licht nog aan

Dit bonte gezelschap

Tussen novellen, bundels en romans

Sektarisch leek het haast

Toen bij dat ene vers

Onze ogen waren gedicht

Maar wij zijn slechts bekeerd

Tot mooie woorden